Alarm człowiek w komorze

Obowiązek prawny stosowania sygnalizacji alarmowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (rozporządzenie Ministra Rolinictwa i Rozwoju Wsi) wszystkie pomieszczenia o temperaturze poniżej +5°C muszą być wyposażone w niezawodny system sygnalizacji alarmowej z podświetlonym przyciskiem w dobrze widocznym miejscu w pobliżu drzwi. Przycisk i centrala powinny być oznaczone SYGNAŁ ALARMOWY.

Więcej na stronie www.acwk.pl


Przeznaczenie

Konsola ACWK-6Zadaniem urządzenia alarmowego ALARM-CZŁOWIEK W KOMORZE jest sygnalizowanie zagrożenia bezpieczeństwa człowieka przebywającego w pomieszczeniu chłodniczym.

Wywołanie alarmu następuje przez naciśnięcie jednego z specjalnie oznaczonych i podświetlanych przycisków ulokowanych w wyznaczonych miejscach dozorowanych pomieszczeń.

Stałemu dozorowi podlegają również linie przewodowe łączące przyciski alarmowe z centralką, a niebezpieczne obniżenie ich parametrów elektrycznych, zwarcie lub przerwa, jest natychmiast sygnalizowana w centrali. Długość przewodu może sięgać 500m.

Sygnalizacja stanu alarmowego odbywa się na kilka sposobów:

 • akustycznie, za pomocą wbudowanego brzęczyka o dużej sile dźwięku
 • optycznie, przez zapalenie odpowiedniej lampki w centrali alarmowej
 • załączenia zewnętrznego obwodu alarmowego w dowolnej odległości
 • powiadamianie na łączu komputerowym; standard RS485

Głównym elementem urządzenia alarmowego jest centralka alarmowa posiadająca własne zasilanie akumulatorowe, które zapewnia poprawne działanie nawet przy braku zasilania sieciowego przez wiele godzin.

Przejście na zasilanie rezerwowe jak i ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie.

Poziom naładowania akumulatora jest monitorowany przez mikroprocesor, a jego niebezpiecznie niski stan jest sygnalizowany optycznie i akustycznie.

Do centralki alarmowej można podłączyć 6 niezależnych obwodów alarmowych.
Każdy z obwodów wymaga użycia tylko jednego przewodu dwużyłowego, na końcu którego montuje się specjalnie przygotowany podświetlany przycisk.

Naciśnięcie przycisku alarmowego wywołuje alarm w centralce i jest potwierdzone pulsowaniem światła lampki w przycisku.

Dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa, skasowanie alarmu zainicjowanego z przycisku jest możliwe jedynie na drodze przeprowadzenia określonych czynności wymuszających sprawdzenie zagrożonego miejsca. Przyjęta programowo procedura kasacji nie pozwala na zlekceważenie stanu alarmowego i pochopne skasowanie go bez zbadania przyczyny
i usunięcia zagrożenia.

Oparta na nowoczesnym układzie mikroprocesorowym konstrukcja centralki i szerokie możliwości konfiguracji, predysponują ją do wielu innych zastosowań, gdzie występuje zagrożenie wystąpienia czynników fizyko-chemicznych groźnych dla człowieka, takich jak: dym, opary chemiczne, ogień, itp.

Opis działania ACWK-6

Podstawowym elementem urządzenia alarmowego ALARM-CZŁOWIEK W KOMORZE jest centralka alarmowa wyposażona w funkcje zapewniające ochronę 6 obwodów dozorowych w wyznaczonych strefach zagrożenia.
Każdy z obwodów podlega nieustannej kontroli. Zmiana parametrów linii przewodowej lub stanu przycisku alarmowego wywołuje natychmiastowy alarm i zmusza personel do wypełnienia określonej procedury postępowania.

 

Wywołanie alarmu - naciśnięcie przycisku alarmowego w strefie zagrożenia

 • dioda LED w przycisku zmienia sposób świecenia na pulsujący: 0.5sek. - światło/0,5 sek. - przerwa
 • dioda LED w centralce, odpowiadająca zagrożonej strefie pulsuje: 0,5sek.-światło/0,5 sek.-przerwa
 • włączony brzęczyk w centralce, dźwięk w takt pulsowania diody LED: 0,5sek.- dźwięk/0,5sek.-przerwa
 • zwarte styki przekaźnika sterującego zewnętrznym sygnalizatorem alarmu
 • wysłanie komunikatu do sieci komputerowej (opcja)

 

Przycisk ACWK6

Kasowanie wstępne alarmu - naciśnięcie przycisku TEST/KASOWANIE w centralce

 • - dioda LED w uruchomionym wcześniej przycisku zmienia tryb świecenia na : 1,6 sek. -światło/ 0,4 sek. –przerwa
 • - dioda LED wzbudzonego obwodu w centralce zmienia tryb świecenia na: 0,4 sek.- światło/1,6sek.-przerwa
 • - brzęczyk w centralce zmienia tryb generowania dźwięku na: 0,4 sek.-dźwięk/1,6sek.-przerwa
 • - rozłączone styki sterujące zewnętrznym sygnalizatorem alarmu-wyłączenie

Kasowanie całkowite alarmu - naciśnięcie przycisku alarmowego w zagrożonej strefie

 • przed upływem ustalonego czasu: stan alarmowy zostaje skasowany
 • po upływie ustalonego czasu : stan alarmowy zostaje podtrzymany i wymaga powtórzenia procedury kasowania od pkt. 2 do 3.1

Uwaga:

 • interwencja w strefie zagrożonej musi być potwierdzona ponownym naciśnięciemprzycisku alarmowego w czasie nieprzekraczającym ustaloną wartość, w przeciwnym przypadku następuje powrót do pełnego stanu alarmowego
 • podczas trwania stanu alarmowego wywołanego w jednej strefie, pozostałe strefynadal podlegają dozorowi; pojawienie się nowego wywołania alarmowego powoduje zapalenie następnej diody LED odpowiedniej dla zagrożonej strefy.
 • pełne skasowanie stanu alarmowego wywołanego w krótkim okresie czasu w kilku strefach, wymaga przeprowadzenia procedury kasowania dla wszystkich tych stref. - nieskasowany stan alarmowy nie jest ograniczony w czasie i trwa do momentu przeprowadzenia prawidłowej procedury kasowania
 • stan alarmowy może zostać wywołany uszkodzeniem lub złym stanem linii przewodowej prowadzącej do przycisku alarmowego; w takim przypadku należy wyłączyć z systemu uszkodzoną linię przez ponowne skonfigurowanie wejść i powiadomić służby serwisowe

W przypadku odłączenia uszkodzonej linii przewodowej należy zapewnić alternatywny sposób utrzymania bezpieczeństwa w niestrzeżonej strefie.

Proponujemy zapoznać się z szczegółowymi informacjami o naszych produktach (kliknij tutaj).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

 

Przeznaczenie

 

Zadaniem urządzenia alarmowego ALARM-CZŁOWIEK W KOMORZE jest sygnalizowanie zagrożenia bezpieczeństwa człowieka przebywającego w pomieszczeniu chłodniczym.

Wywołanie alarmu następuje przez naciśnięcie jednego z specjalnie oznaczonych
i podświetlanych przycisków ulokowanych w wyznaczonych miejscach dozorowanych pomieszczeń.

 

Stałemu dozorowi podlegają również linie przewodowe łączące przyciski alarmowe
z centralką, a niebezpieczne obniżenie ich parametrów elektrycznych, zwarcie lub przerwa, jest natychmiast sygnalizowana w centrali. Długość przewodu może sięgać 500m.

 

Sygnalizacja stanu alarmowego odbywa się na kilka sposobów:

– akustycznie, za pomocą wbudowanego brzęczyka o dużej sile dźwięku

- optycznie, przez zapalenie odpowiedniej lampki w centrali alarmowej

- załączenia zewnętrznego obwodu alarmowego w dowolnej odległości

- powiadamianie na łączu komputerowym; standard RS485

 

Głównym elementem urządzenia alarmowego jest centralka alarmowa posiadająca własne zasilanie akumulatorowe, które zapewnia poprawne działanie nawet przy braku zasilania sieciowego przez wiele godzin.

Przejście na zasilanie rezerwowe jak i ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie.

Poziom naładowania akumulatora jest monitorowany przez mikroprocesor, a jego niebezpiecznie niski stan jest sygnalizowany optycznie i akustycznie.

 

Do centralki alarmowej można podłączyć 6 niezależnych obwodów alarmowych.
Każdy z obwodów wymaga użycia tylko jednego przewodu dwużyłowego, na końcu którego montuje się specjalnie przygotowany podświetlany przycisk.

 

Naciśnięcie przycisku alarmowego wywołuje alarm w centralce i jest potwierdzone pulsowaniem światła lampki w przycisku.

Dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa, skasowanie alarmu zainicjowanego z przycisku jest możliwe jedynie na drodze przeprowadzenia określonych czynności wymuszających sprawdzenie zagrożonego miejsca. Przyjęta programowo procedura kasacji nie pozwala na zlekceważenie stanu alarmowego i pochopne skasowanie go bez zbadania przyczyny
i usunięcia zagrożenia.

 

Oparta na nowoczesnym układzie mikroprocesorowym konstrukcja centralki i szerokie możliwości konfiguracji, predysponują ją do wielu innych zastosowań, gdzie występuje zagrożenie wystąpienia czynników fizyko-chemicznych groźnych dla człowieka, takich jak: dym, opary chemiczne, ogień, itp.

 

 

 1. Opis działania

Podstawowym elementem urządzenia alarmowego ALARM-CZŁOWIEK W KOMORZE jest centralka alarmowa wyposażona w funkcje zapewniające ochronę 6 obwodów dozorowych w wyznaczonych strefach zagrożenia.
Każdy z obwodów podlega nieustannej kontroli. Zmiana parametrów linii przewodowej lub stanu przycisku alarmowego wywołuje natychmiastowy alarm i zmusza personel do wypełnienia określonej procedury postępowania.

 

  1. Wywołanie alarmu za pomocą przycisku i kasowanie stanu alarmowego

Wywołanie alarmu- naciśnięcie przycisku alarmowego w strefie zagrożenia
- dioda LED w przycisku zmienia sposób świecenia na pulsujący:
0.5sek. - światło/0,5 sek. - przerwa
- dioda LED w centralce, odpowiadająca zagrożonej strefie pulsuje:
0,5sek.-światło/0,5 sek.-przerwa
- włączony brzęczyk w centralce, dźwięk w takt pulsowania diody LED:
0,5sek.- dźwięk/0,5sek.-przerwa
- zwarte styki przekaźnika sterującego zewnętrznym sygnalizatorem alarmu
- wysłanie komunikatu do sieci komputerowej (opcja)

Kasowanie wstępne alarmu- naciśnięcie przycisku TEST/KASOWANIE w centralce
- dioda LED w uruchomionym wcześniej przycisku zmienia tryb świecenia na :
1,6 sek. -światło/ 0,4 sek. –przerwa
- dioda LED wzbudzonego obwodu w centralce zmienia tryb świecenia na:
0,4 sek.- światło/1,6sek.-przerwa
- brzęczyk w centralce zmienia tryb generowania dźwięku na:
0,4 sek.-dźwięk/1,6sek.-przerwa
- rozłączone styki sterujące zewnętrznym sygnalizatorem alarmu-wyłączenie

Kasowanie całkowite alarmu- naciśnięcie przycisku alarmowego w zagrożonej strefie
- przed upływem ustalonego czasu: stan alarmowy zostaje skasowany
- po upływie ustalonego czasu : stan alarmowy zostaje podtrzymany
i wymaga powtórzenia procedury kasowania od pkt. 2 do 3.1

Uwaga:
- interwencja w strefie zagrożonej musi być potwierdzona ponownym naciśnięciem
przycisku alarmowego w czasie nieprzekraczającym ustaloną wartość,
w przeciwnym przypadku następuje powrót do pełnego stanu alarmowego
- podczas trwania stanu alarmowego wywołanego w jednej strefie, pozostałe strefy
nadal podlegają dozorowi; pojawienie się nowego wywołania alarmowego
powoduje zapalenie następnej diody LED odpowiedniej dla zagrożonej strefy.
- pełne skasowanie stanu alarmowego wywołanego w krótkim okresie czasu w kilku
strefach, wymaga przeprowadzenia procedury kasowania dla wszystkich tych stref.

- nieskasowany stan alarmowy nie jest ograniczony w czasie i trwa do momentu
przeprowadzenia prawidłowej procedury kasowania
- stan alarmowy może zostać wywołany uszkodzeniem lub złym stanem linii przewodowej prowadzącej do przycisku alarmowego; w takim przypadku należy wyłączyć z systemu uszkodzoną linię przez ponowne skonfigurowanie wejść
i powiadomić służby serwisowe
W przypadku odłączenia uszkodzonej linii przewodowej należy zapewnić alternatywny sposób utrzymania bezpieczeństwa w niestrzeżonej strefie.

Szybki kontakt

tel. +48 61 669 83 81

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

62-023 Gądki ul. Poznańska 3

Potrzebujesz pomocy?

A to znasz?